Author: Mindaugas Bilius

23 Sau Faktinių aplinkybių konstatavimas – viena iš privačių detektyvų teikiamų paslaugų

Faktinių aplinkybių konstatavimas, dažnai kitaip dar vadinamas „teisine fotografija“, yra įstatymo nustatytų teisinių paslaugų subjektų atliktas informacijos fiksavimas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole ar kitame laisvos formos dokumente. Faktinių aplinkybių konstatavimo tikslas yra padėti asmenims greitai surinkti įrodomąją galią turinčius įrodymus įvairiose veiklos srityse ar situacijose....

Read More

23 Sau Privatūs detektyvai – naujos teisinės galimybės asmenims ginti savo teises

Lietuvoje pradėjo savo veiklą nauji teisinių paslaugų subjektai – privatūs detektyvai. 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojus LR Privačios detektyvinės veiklos įstatymui, pirmieji detektyvai įstatymo nustatyta tvarka išsilaikė kvalifikacinius egzaminus ir gavo detektyvų veiklos pažymėjimus. Trumpai apžvelkime įstatymo leidėjo įtvirtintas teisinių paslaugų reguliavimo naujoves. LR Privačios...

Read More

11 Kov Melo atpažinimas privačių detektyvų darbo įrankių arsenale

Užsienio specialiosios tarnybos sėkmingai naudoja neinstrumentines melo atpažinimo technikas, leidžiančias perprasti pašnekovo bazinį elgesio modelį bei iš jo veido mikroišraiškų  ir gestų pakankamai tiksliai nustatyti ar tai, kas sakoma yra tiesa ar melas. Šios technikos dabar jau nėra jokia paslaptis, ir visiems besidomintiems, įvairiausių pavyzdžių...

Read More

29 Bal Apie privačių detektyvų teikiamas paslaugas

Privačios detektyvinės veiklos įstatymo 21 straipsnis nustato baigtinį privačių detektyvų paslaugų sąrašą, susipažinimui pateikiame tokį bendresnį jų aprašymą: Skolininkų ir jų turto paieška Su turtu susijusios informacijos paieška Klientui reikalingos informacijos surinkimas Apsauga nuo pasiklausymo Asmenų patikimumo ar mokumo patikrinimas Dingusių asmenų paieška Konsultavimas   ...

Read More

26 Bal Apie privačius detektyvus

Turimo statuso svarba. Paslaugas teikiamos pagal Privačios detektyvinės veiklos įstatymą, kuris nustato teisę privatiems detektyvams savarankiškai rinkti ir fiksuoti informaciją, jei tuo siekiama padėti asmenims teisėtai ginti jų teises ir laisves bei įgyvendinti teisėtus interesus. Iki įstatymo priėmimo, tokių paslaugų teikimas buvo visiškai nesuderinamas su...

Read More