1. Incl. Electronic Paper The Right to Privacy and Private Detective Activities in Lithuania

Baltic Journal of Law & Politics, Vol. 5, No. 2, pp. 1-26, 2012
Vytautas Magnus University – Faculty of Law
Keywords: Right to privacy, private detective, private detective services, personal data
Date posted:
01 Sep 2013

|   Number of Pages in PDF File: 26

2. Privačios detektyvinės veiklos priežiūros teisinio reguliavimo gairės Lietuvoje (Guidelines for Legal Regulation of Supervision of Private Detective Activities in Lithuania)

Teisės apžvalga (Law review) No. 2 (9), 2012, p. 108-132,
Vytautas Magnus University – Faculty of Law
Keywords: licensing, regulation, private detective
Date posted:
30 Sep 2013

|   Number of Pages in PDF File: 25

3. Privačių detektyvinių paslaugų naudojimo galimybės siekiant asmens teisių ir teisėtų interesų apsaugos (The Ability to Use Private Detective Services for the Protection of a Person’s Rights and Lawful Interests)

Gediminas Mesonis et al., eds. Viešosios Teisės Raida: De Jure Ir De Facto Problematika (The Development of Public Law: De Jure and De Facto Issues) Scholarly Study, MES, pp. 110-125, 2013,
Vytautas Magnus University – Faculty of Law
Keywords: private detective, private detective services, personal data
Date posted:
09 Sep 2013
4. Privačių subjektų surinktų duomenų naudojimas Lietuvos baudžiamajame procese (The Use of the Data Collected by the Private Persons in the Lithuanian Criminal Procedure)

Gintaras Švedas et al., eds. Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai (Impact of globalisation to the criminal justice) Scholarly Study, VĮ Registrų centras, pp. 383-397, 2014 ,
Vytautas Magnus University – Faculty of Law and Vytautas Magnus university Faculty of Law
Keywords: Evidence, private detective, criminal procedure
Date posted:
18 Jan 2014