Kaip tapti nariu?

  1. Asociacijos nariai yra jos steigėjai bei gali būti 18 metų sulaukę fiziniai asmenys, taip pat juridiniai asmenys, užsiimantys privataus detektyvo veikla ir atitinkantys visuotinio asociacijos susirinkimo nustatytus narystės kriterijus ir įsipareigoję laikytis Asociacijos įstatų ir kitų Asociacijos ir privačių detektyvų veiklą reguliuojančių dokumentų reikalavimų.
  2. Sprendimą dėl asmens narystės Asociacijoje priima Asociacijos prezidentas. Asmuo, siekiantis tapti nariu, turi pateikti prezidentui prašymą ir sumokėti Asociacijos nario mokestį.
  3. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydžiai, jų mokėjimo tvarka ir periodiškumas yra tvirtinamas atskiru visuotinio asociacijos narių susirinkimo nutarimu. Steigėjai atleidžiami nuo stojamųjų įnašų bei metinių narių mokesčių.