Lietuvos teisės aktai

  1. Lietuvos privačios detektyvinės veiklos įstatymas. 2015 m. balandžio 16 d. Nr. XII-1615. TAR, 2015-04-30, Nr. 6577
  2. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 5-V-1128 „Dėl privačių detektyvų kvalifikacijos suteikimo, privataus detektyvo kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, jų galiojimo laikino sustabdymo, galiojimo laikino sustabdymo panaikinimo ir privataus detektyvo veiklos pažymėjimų išdavimo, įspėjimų apie privataus detektyvo veiklos pažymėjimų galiojimo panaikinimą ir privataus detektyvo veiklos pažymėjimų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. TAR, 2015-12-10, Nr. 19610.
  3. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 5-V-1131 „Dėl reikalavimų privačių detektyvų mokymo įstaigoms ir šių įstaigų registravimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“. TAR, 2015-12-10, Nr. 19615.
  4. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 5-V-1220 „Dėl privačių detektyvų kvalifikacijos vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“. TAR, 2016-01-07, Nr. 373.
  5. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 5-V-1222 „Dėl privačių detektyvų mokymo programos patvirtinimo“. TAR, 2016-01-07, Nr. 376.
  6. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 5-V-1224 „Dėl privačių detektyvų kvalifikacinio egzamino organizavimo, laikymo ir vertinimo taisyklių patvirtinimo“. TAR, 2016-01-07, Nr. 404.